Olof Palmes sista steg - ny bok av Lars Borgnäs

Illustration: Richard Holmgren

...En nation kan överleva sina dårar, men
den kan inte överleva förräderi inifrån...

(Cicero 106-42 f.Kr.)

Nog var 1986 ett skottår i sin sanna bemärkelse. I samband med 34-årsdagen av Palmemordet är det därför åter dags att ta oss tillbaka till hörnet av Sveavägen-Tunnelgatan. Det gör även författaren och journalisten Lars Borgnäs i sin nya bok Olof Palmes sista steg - i sällskap med en mördare. De uppgifter som presenteras för läsaren är minst sagt anmärkningsvärda. Låt mig därför dryfta lite tankar kring mordet med avstamp från Borgnäs bok.

Lars Borgnäs bok redogör ingående för allehanda motsägelser och osanningar i mordutredningen. Inte minst finns här undanhållande av uppenbara detaljer i händelseförloppet - detta både under och efter mordet på Olof Palme. Borgnäs är rutinerad. Redan under utredningens tidiga år fick han åklagare och poliser med övermäktiga uppgifter att tappa ansiktet i tv-rutan medan vi andra gömde oss bakom skämskuddar. 
Viktigt och centralt i Borgnäs bok är det så kallade mötesscenariot – att Palme skulle ha samtalat med gärningsmannen strax före mordet och att mordplatsen således var mer eller mindre förutbestämd. Ingvar Heimer var den privatspanare som först kom att måla upp ett dylikt scenario. I februari år 2000 hittades han med en svår skallskada på Vårbergs tunnelbanestation - något som blev hans död. Utanför polisutredningen är numera mötesscenariot så inarbetat i Palmemordskretsar att det är lugna gatan att beröra ämnet. Det skulle idag krävas en veritabel armé för att gå skallgång i Stockholms tunnelbana. 

 

Palmemordet

Två svenska författare drar blickarna till sig när det gäller saklig argumentation och förmedlandet av genomarbetade detaljer kring Palmemordet. Dessa är Lars Borgnäs och Gunnar Wall. Det är därför inte utan anledning man rusar mot bokhandeln när vederbörande släpper det senaste av deras alster. Dessa för Sverige välsignade författare närmar sig inte bara skeenden, aktörer och dokumentsamlingar – de har som journalister och författare med sina långa engagemang även träffat och samtalat med de personer som på olika sätt varit centrala i händelserna kring mordet på Olof Palme. Om tvåtusen år kommer de att bära samma kredibilitet som den antika författaren Polybios som beskrev Hannibals elefantmarsch över Alperna. Polybios var nämligen inte enbart en av den antika världens tyngre författare – likt Wall och Borgnäs hade han möjlighet att själv intervjua de veteraner som varit med i händelsernas centrum.
Och på tal om elefanter i rummet - låt oss återvända till innehållet i Borgnäs nya bok. Författarens genomgående röda tråd är att ta sig tillbaka till vad som egentligen hände vid Sveavägen runt klockan 23.20 den 28 februari. Sådant som gått många förbi - medvetet eller omedvetet. Utifrån bokens analys öppnar sig ett flertal obekväma spörsmål som ifrågasätter sådant vi serverats under de senaste trettiofyra åren.

Lars Borgnäs menar inte minst att mördaren måste ha skjutit Lisbeth Palme först och därefter Olof. Alltså. Enligt den gängse teorin ska det "första" skottet ha kapat Olof Palmes ryggmärg och av orsak föll han omedelbart. Verkligheten är iskall och inte ett dugg teatraliskt - fysiologiskt är det som att klippa trådarna till en marionett. Flera vittnen bevittnar dock att Olof säckar ihop i samband med det andra skottet. Att ha Olof ståendes genom det första skottet och att på samma gång hävda att samma skott penetrerade hans ryggrad är att samtidigt acceptera två motstridiga sanningar. I George Orwells dystopiska värld kallas det för doublethink
Det här medför implikationer på händelsen – men låt dig inte luras av dagspressens många gånger insinuanta rubriker. Inte sällan antyder sådana att Lisbeth skulle ha varit det primära målet. Detta är långt från sanningen och det kan ha funnits flera anledningar till att mördaren agerade som han gjorde. Inte minst berättar det för oss att man medvetet kan ha undanhållit viktiga fakta runt själva mordscenariot. Det kan vara på sin plats att här även tillägga en detalj som ibland tas upp i diskussioner kring Palmemordet - det att om Lisbeth av olika anledningar blev beskjuten, så gjorde det henne till ett brottsoffer. I juridiska termer innebär det att hon då tillskrivs som målsägande istället för vittne. Detta påverkar hennes roll i rättsliga kammare. Det vill säga, om Lisbeth av endera anledning skulle bli beskjuten men inte dödad, så var det svåraste skottet - rent precisionsmässigt - det som avfyrades mot henne. I stundens hetta så behöver därför den skottordning som förordas av Lars Borgnäs inte vara så märkligt. 

  

Palmemordet

Bokens fokus, kan man säga, ligger på Lisbeth Palmes motsägelsefulla vittnesmål samt Säkerhetspolisens, Gud förbjude, möjliga koppling till mordet. Tvenne känsliga ämnen. Att detta är prekära frågor inom etablissemanget speglas inte minst i det faktum att programmet Veckans Brott i SVT, plötsligt kom att rulla ut mattan för nuvarande chefsåklagare Krister Petersson – nej, inte den Christer Pettersson. Istället för att sända den aktuella och redan inspelade intervjun med Lars Borgnäs om hans nya bok, så visades istället ett plötsligt utspel från Petersson att en lösning på mordet kan vara nära förestående. Detta stal hela showen, Petersson kunde tillfälligt pusta ut och Borgnäs vederhäftiga material fick snällt stanna kvar i hemmen - åtminstone för en stund – tills bland annat värdarna för Sveriges Radios program Nordegren & Epstein hade lagt vantarna på boken. Där passar Borgnäs gamla radiokollega Thomas Nordegren på att redogöra för Arne Irvell, tidigare legendarisk chef vid Stockholms mordkommission och central figur i Borgnäs bok. Vid sin död 2008 hade Irvell nämligen anförtrott sin anteckningsbok till Borgnäs via sin son. I denna menar en av Sveriges bästa mordutredare att svaret på Palmemordet står att finna hos SÄPO och vidare vilka personer som borde synas i sömmarna. Så långt allting gott, tills Louise Epstein ställer sig frågan varför Borgnäs då inte lämnat in anteckningarna till mordutredarna? Vad menar hon egentligen - detta så att de nya rönen kan skickas till pappersstrimlaren på Bolstomtavägen?
Givet omständigheterna så låter detta som århundradets minst begåvade idé. Minst begåvat under 1900-talet var Hans Holmérs flygspaningar efter mordvapnet med ett Viggenplan. Under sent åttiotal arbetade jag själv för Försvarsmakten med att tolka spaningsbilder från denna typ av kärra. Jag tror mig därför ha en god bild av hopplösheten med att hitta en iskall 32 centimeter lång Smith & Wesson kaliber .357 Magnum i raketfart - med eller utan värmekamera 702. Om det ens är en sådan vi letar efter?

Situationen kring Borgnäs bok blev sedan inte bättre av att kriminologen och deckarförfattaren Leif G.W. Persson tog sig möjligheten att dissa Borgnäs bok i rutan genom att förklara; 

 

…Borgnäs är en utmärkt person i så måtto att om han hävdar något med bestämdhet, så vet du att det är precis tvärtom”.


Nu är det ju så att Borgnäs aldrig hävdar något med bestämdhet utan bakgrundsfakta. Men han är inte heller rädd för att bereda ett rimligt och provisoriskt ramverk för pusselbitar - en nödvändig ram som ständigt kan justeras om så behövs. Hur ska man annars kunna närma sig en lösning på ett mordfall - pricka hundra procent rätt vid varje föraning? 
Perssons manöver var dock inte helt oväntad. Borgnäs har tidigare trampat den förre på tårna angående styckmordet på Catrine da Costa och sådana saker kostar - eller ska vi säga, de´Costar. Med all respekt för G. W. Perssons stora erfarenhet och kunskaper inom kriminologi och statistik - what not - så är hans uttalande rent löjeväckande. Persson menar vidare att Borgnäs bok ämnar till förtal av avliden genom att den granskar den numera framlidna Lisbeth Palmes agerande efter mordet. Tvärtom skulle jag vilja understryka att Borgnäs istället öppnar upp för förklaringar om varför Lisbeths motarbetande av polisutredningen kan ha sett ut som de gjort. Det skulle till och med kunna förklara att hon kan ha agerat gensträvig för att tillmötesgå mörka krafter inom SÄPO. Inte minst kan det ha varit för att inte avslöja varför Palme hade ett konfidentiellt möte under mordnatten. Kanske gällde det information om de för Palme känsliga juridiska handlingar rörande Harvardaffären, vilka hade stulits från länsrätten några timmar före mordet? Det var förresten deckarförfattaren Jan Guillou som offentligt hade ställt Palme mot väggen i denna fråga. Jodå det finns faktiskt ännu fler deckarförfattare i denna oreda och snart ska vi snubbla över två till. Borgnäs bok skulle med andra ord kunna vara Lisbeths möjlighet till upprättelse för hennes märkliga beteende. Detta som i extrema fall även lett till onödiga konspirationsteorier om att hon varit medskyldig till mordet. Den driftige och enormt kapable journalisten och privatspanaren Sven Anér trampade tyvärr i detta klaver, vilket fick till följd att ett helt barnhem tömdes ut med badvattnet. 

 

Olof Palmes sista steg av Lars Borgnäs

Vad gäller chefsåklagare Peterssons uttalande om att man nu skulle vara nära en lösning på Palmemordet, så finns det anledning att vara skeptisk. Det vill säga - med stor sannolikhet ska snart ännu en ensam Skandiaman, Grandman, Tuffa Victorsson eller något pensionerat och begravt element i Sydafrika kliva upp på scenen som Palmes baneman. Sedan kan man hänga ut skylten, tacka för sig och introducera ordet efterundersökningssekretess i Svenska Akademiens ordbok. Att Skandiamannen ånyo borde granskas kan förvisso vara skäligt - men knappast som mördare och ensam gärningsman. Om denne 52-åring ingick som del av en polisiär eller militär övningsoperation inom Stay Behind och/eller som ett distraherande element - en runner som det ibland kallas på fackspråk - så kommer hans bredare samröre snabbt att amputeras. Inledningsvis var Skandiamannen måhända ovetandes om vad han exakt tagit del av – kanske var han bara på plats som han fått i uppdrag att vara. Sen kom chocken. Kompartmentaliserad är kanske det rätta ordet? Spaningsledare Hans Holmér kallade förresten Skandiamannen för "elefanten i porslinsbutiken". Locket lades sedan på för dryga trettio år tills han likt ett beställningjobb åter dök upp som den skyldige under pseudonymen "Den osannolika mördaren". 
Oavsett vad som utvecklas eller avvecklas ur Krister Peterssons hemlighetsmakeri så kommer Borgnäs nya uppgifter ofrånkomligen nödgas att vägas in. Åtminstone av tusentals rynkade pannor i svenska hem. Vare sig någon vill det eller inte så hamnar vi snart i den dunklaste av gränder - mörkare än den ökända Tunnelgatan. I annat fall blir polisutredningen löjeväckande. Eller låt oss säga - än mer löjeväckande där botten med fantombilder och viftande med pickadoller redan var etablerad kort efter mordet. Petersson är dock väl medveten om detta dilemma och har därför i Aftonbladet garderat sig med orden; 

 

”…människor har sina egna teorier, vilket jag märker i mitt arbete då vi fortfarande får in tips från allmänheten. De teorierna fortsätter därmed att leva vidare”.


Men om stora delar av svenska folket inte köper ännu ett justitiemord, kan Sverige då verkligen hantera konsekvenserna av de spår som antyds i Borgnäs bok? I detta sammanhang är det kanske på sin plats att åter igen åberopa deckarförfattaren och den självutnämnde mordutredaren Hans Holmérs ikoniska uttalande;
 

”…om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar”.


Det måste verkligen vara en hejdlöst vansinnig galning som skulle kunna stjälpa hela Sveriges postament. Eller hur? Det är därför uppenbart att Holmér syftade på något helt annat. När allt kommer omkring så tror jag personligen inte att Sverige längre kan skakas i sina grundvalar. Folk är idag betydligt mer hårdhudade än för dryga trettio år sedan. Tvillingtorn har pulveriserats med globala konsekvenser, morakniven på Filippa K, terrorism på steroider, Trump och David Copperfield och nu en världsomfattande farsot som kryddats med militärt undantagstillstånd vilket splittrar både familjer och kapitalplaceringar. Snarare är det polisutredningen i sig som skakat Sverige i sina grundvalar.
 

Palmemordet

När jag för några år sedan gjorde arkeologiska inventeringar i bergen i Östra Turkiet, hade jag tillfället att spendera en kväll runt lägerelden med några kurder och anhängare i PKK. Jag tänkte då lätta upp stämningen lite och nämnde att nyssnämnda under flera år misstänkts för mordet på vår statsminister. De förstod inte vad jag pratade om. Får det lov att vara mer kaffe? Och väl inne på det bisarra PKK-spåret så kanske vi närmare bör beakta ett uttalande av deckarförfattaren Ebbe Carlsson – ni vet han - det sociala monster som hade universalnycklar till både regeringskansliet och diverse kommissarier. Han hjälpte bland annat polisen att utreda både Iran- och PKK-spåren. Med anledning av det senare lär Ebbe ha insinuerat följande;
 

”…man måste gå till botten med kurdspåret för att lösa Palmemordet”.


Ebbe var underfundig. Vissa hävdar att han med detta uttalande menade att de som lagt ut detta villospår, med stor sannolikhet också var de skyldiga. Eftersom några inom Säkerhetspolisen hade planterat ett frö till kurdspåret redan före mordet på Olof Palme, så är det ju alltid en god start att börja rota just där. Kanske ville även Ebbes nära vän Hans Holmér vara lite slug när han skrev sin självbiografi - Olof Palme Är Skjuten. Av en händelse bildar versalerna i hans boktitel just ordet SÄPO - självklart endast om det läses baklänges. Läst framlänges så hade denna historia slutat på Vårbergs tunnelbanestation. Innan vi hoppar vidare så skulle jag om än kort vilja uppdatera Ebbe Carlssons finurliga antydan med en Ebbe 2.0 - vilken skulle kunna låta så här: "...man måste gå till botten med Skandiamannen för att lösa Palmemordet". Och ni förstår säkert vad jag menar.
Oavsett ordlekar och svävande klurigheter så leder vägarna likväl alltför ofta till Säkerhetspolisens vargkula. Både i Lars Borgnäs initierade bok och i mången seriös litteratur. Ja, till och med i oseriös litteratur. Borgnäs gör halt vid SÄPO-spåret och ger sig vidare inte ut på alltför okända vatten - Estoniakatastrofen undantaget. Han är ett proffs och har taktkänsla, det har inte jag. Taktkänsla är att veta hur långt man kan gå när man redan har gått för långt. Låt mig därför sväva ut lite ytterligare för att kort beröra några möjliga orsaker till varför Palmemordet fortfarande inte har klarats upp.

Rimligen utgjorde SÄK blott en hörnsten av internationell underrättelse med vidsträckta samarbeten att röja problemet Palme ur vägen. Av denna anledning är Sydafrikaspåret lika aktuellt som det alltid har varit. Alla som skalat en lök förstår att detta även kan ha fungerat som en front för CIA - precis som det löjligt evidenta polisspåret, dit Skandiamannen visade vägen, i sin tur kan ha varit en sinkande front för Sydafrikaspåret. Ett storpolitiskt mord av denna kaliber var rimligen genomfört på uppdrag av och i samarbete med främmande makt, där allehanda geopolitiska bekymmer kunde lösas med ett enda välplacerat skott. Flera så kallade affärer var för tiden aktuella och jag tänker då inte på snabbköpet nere på hörnet. Jag syftar exempelvis på Iran-Contras-affären som innefattade olja till Sydafrika, vapen till Iran och kosing till den av USA uppbackade terroristarmén i Nicaragua. I samtliga dessa fall var Palme ett besvär. Låt oss heller inte glömma Palmes nära kontakt med Yassir Arafat - något som inte föll i god jord i den ändlösa Israel-Palestina-konflikten. Ytterligare att beakta är att Palme ansågs sabotera etableringen och expansionen av NATO genom att tona ned spänningen mellan öst och väst. Om detta var den största stötestenen så är motivet till Palmemordet i högsta grad dagsaktuellt. Det kan i sådana fall inte uteslutas att en polisutredning med press utifrån inte har det minsta intresse av att skala lök. Det enda konspirationsspår vi då skulle få se på löpsedlarna är att rysk underrättelsetjänst infiltrerat och försvårat Palmeutredningen [sic!]. 

 

Palmemordet

Om vi bara håller oss på avstånd från den numera pensionerade spaningsledaren Hans Ölvebro, så har vi idag faktiskt goda möjligheter att nå insikt i Palmemordet. Inte enbart för att involverade på ålderns höst kan börja lätta på sina samveten - frånsett Ölvebro - men för att vi nu lever i en tid som ”de ensamma gärningsmännen” inte kunnat förutse – nämligen Internets enorma genomslagskraft. Ute i etern frodas en gedigen kunskap som likt hjärnans synapser plötsligt kan sammankopplas till en enhetlig och logisk förståelse av ett annars hopplöst mordscenario. Passa på så länge nätet är någorlunda fritt.
Att veta vem som höll i själva mordvapnet känns kanske inte längre så brännande, men tyvärr är det just där som mordutredare och flertalet privatspanare fortfarande står och trampar. Att finna ett mordvapen för säkerställande av bevis ser tämligen utsiktslöst ut. Lägg därtill frågan om vem man kan lita på efter år av villospår, anonyma walkie-talkie-män samt tvättade revolverkulor på redan genomsopade snöhögar. Ett vapen av denna politiska kaliber fick säkerligen en exklusiv särbehandling redan innan Holmérs första Viggenplan hunnit lyfta och stål är det mest återvunna materialet på vår planet. Skäligen bör vi tänka på Palmemordet i storpolitiska termer framför sådant som lång mörk rock. För att närma sig de större sammanhangen kan erfarna och oberoende journalister som Lars Borgnäs vara förstklassiga i genomlysningen av mordet på Olof Palme - men efter trettiofyra år har vi förmodligen bara naggat i kanten. 


av Richard Holmgren

Palmemordet

Låt oss avslutningsvis återkoppla till helheten i filosofen Ciceros gamla vishetsord. Hans antika lärosats är med stor sannolikhet lika aktuell nu som för dryga tvåtusen år sedan; 

En nation kan överleva sina dårar, till och med sina skrupelfria karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid stadsporten är inte så farlig då han är omtalad och leder sin flagga synlig för alla.

Men, förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.

Förrädaren försvagar landets själ; Han arbetar i hemlighet och anonymt om natten för att underminera stadens fundament. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin handlingskraft. Var inte rädd för en mördare. Förrädaren är den verkliga pesten! 

Marcus Tullius Cicero

Olof Palmes sista steg

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln