ILLUSTRATIONER

En av ARCDOC:s viktigare tjänster är illustrationsuppdrag. Exempel på olika kategorier av teckningar och ritningar som ARCDOC brukar arbeta med ser du nedan. Illustrationerna har publicerats i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga sammanhang. Vanliga uppdragsgivare har varit Statens historiska museer, Riksantikvarieämbetet, svenska och utländska museer, utgrävningsprojekt samt historiska skrifter och publikationer.
 

  • Fyndteckning
  • Bokillustrationer
  • Rekonstruktioner av fynd och miljö
  • Sprängskisser och arkitektur
  • Profil- och planritningar i fält samt renritning


Är du intresserad av att beställa illustrationsarbeten så kontakta gärna ARCDOC via mail eller telefon under fliken KONTAKT. Denna sida kommer att uppdateras med exempel på olika illustrationsuppdrag, men under tiden kan du ta del av kollaget nedan. Klicka på bilden för att se den i detalj.