MEDIA

Richard Holmgren Läs Lyssna Titta

Här finner du Richard Holmgrens populärvetenskapliga alster, både som länkar och som presentationer på sidorna. Dessa bygger på kunskapsstoff som presenterats i både TV, radio och genom olika tidskrifter.