Linköpings första byggnadsverk – en 50 meter lång skeppssättning 

Under våren 1990 gjorde vi en fantastisk arkeologisk upptäckt i Linköping. Fyndet kan faktiskt betecknas som stadens äldsta byggnadsverk. Vi försöker nu att få den förevigad som skulptur och är du Linköpingsbo eller påhejare av att manifestera det vikingatida kulturarvet, så kan du rösta på förslaget fram till den 18 februari 2019. 

skeppssättning

UPPTÄCKTEN 
 

En vanlig och nyfiken fråga om en stad, handlar ofta om platsens ålder. När det gäller Linköpings stadshistoria så är den ganska väldokumenterad och numera känner vi även till platsen för Linköpings första byggnadsverk - var det stod och hur det såg ut. Tyvärr är det få som känner till denna spännande historia och den konstruktion som representerade startskottet för de byggnader och monument som en dag skulle gå under namnet Linköping. 

Under åren 1989-1990 utfördes arkeologiska undersökningar vid kvarteret Paragrafen och Stadsäga 1759 - detta för nybygget av Tekniska Verken i Linköping, som ligger ett stenkast från Saab Arena. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Länsantikvarien misstänkte att lämningar efter den historiska kungsgården Stång kunde finnas kvar på höjden nära Stångån. Området visade spår av huslämningar, gravar, järnframställning och många andra fynd från stenålder fram till modern tid. Tyvärr återfanns ingen kungsgård, men en annan och kanske mer spektakulär lämning återfanns på höjden av undersökningsområdet. Detta var en konstruktion som kan ha haft en anknytning till kungsgården. Här låg fundamenten till en 50 meter lång skeppssättning som kunde dateras till vikingatid. Den fantastiska konstruktionen är idag en av Sveriges största i sin kategori.

 

EN MYCKET VIKTIG PLATS I ÖSTERGÖTLAND
 

Skeppssättningar av denna monumentala karaktär finns bara i ett eller två exemplar i varje landskap i södra Sverige. Denna skeppssättning var tidigare okänd men förmodas ha utgjort en landstingsplats. Ljunga Ting finns nämnt i de skriftliga källorna och skulle ha förekommit i trakten vid det som sedermera blev Linköpings stad. Stenfundamenten visar att det varit ganska stora stenar som hade rests i en skeppsform. Här har bygdens folk samlats under flera sekler och dryftat rättsfall och politiska problem i närvaro av kungen. Skeppssättningen har med andra ord markerat en mycket viktig plats i Östergötland. Den undersökta skeppssättningen visar på Linköpingsområdets centrala läge och funktion långt innan staden växte fram. Vidare har den använts som samlingspunkt in i medeltiden. 
 

Rekonstruktion av skeppssättningen i Linköping.
Foto av Rikard Hedvall & Modell av Richard Holmgren.

LÅT OSS FÖREVIGA DEN 
 

Denna enorma och historiskt sällsynta fornlämning är något som Linköpingsborna kan vara stolta över. På asfaltsparkeringen över skeppssättningens ursprungliga läge, har Tekniska Verken markerat positionen för varje stenfundament med färg. Markeringarna är tyvärr förgängliga och ger inte heller någon visuell bild av skeppssättningen. Inte heller står dessa färgmarkeringar på något sätt i paritet till betydelsen av den unika lämningen i sig. 
 
För att synliggöra skeppssättningen och för att förmedla kunskap om Linköpings historia, känner undertecknade att det är angeläget att en konstnärlig tolkning skapas i brons/sten för de medel som finns tillgängliga för stadens utsmyckning. Skulpturen placeras lämpligen på en synlig och offentlig plats i staden. Nedanför kan du ge din röst via en länk till "Linköpingsförslaget".av Richard Holmgren & Bengt Elfstrand, 2018
 

Här låg Linköpings skeppssättning - det vill säga ett stenkast från dagens SAAB Arena
skeppssättning

Via länken nedan finner du mer information. Där kan du även ge din röst för att realisera en skulptur av Linköpings skeppssättning. Hundra röster krävs för att ärendet ska handläggas.
 

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln