Trump och en så kallad Crisis Cult?

The crisis cult and gaslighting of Trump

I kulturantropologiska termer kan fenomenet Donald Trump kanske liknas vid en så kallad ”crisis cult”. Vad är då detta? Antropologen och psykoanalytikern Weston La Barre berörde begreppet när han skrev om 1800-talets amerikanska ursprungsbefolkning och företeelsen med så kallade ”ghost dancers”. 

När indianernas liv kom att sönderfalla genom förlorade jaktmarker, militära motgångar samt ohälsa vid konfrontationen med ett nytt folk, blev dansen en skenbar lösning på alla deras problem. Den kom att svepa ett skinn över jorden som man menade kunde övertäcka hotet av de nya bosättarna. På detta vis kom en ny illusoriskt tillvaro åter att härska - dock under en och samma kraft av tidigare ledare. D
enna dans har blivit allt vildare och mer desperat på en kontinent som fortgående låter sig vilseledas av en förnyad och "bättre" tillvaro - nu senast framför högsätet av en Sitting Trump.

Stanna till ett slag. Lyssna och beakta. Från dansen tycker jag mig åter höra det dova mullret från krigstrummornas rytmiska slag. Vi vet var allt kommer att leda. I öst ligger ett land som heter Iran. 

/Richard

Om du vill förstå idén bakom Donald Trums politiska strategi - eller snarare personerna bakom honom - klicka här...
 

Trump dans

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln