Klostret som kunde förutse sin undergång

Klostret Tatev i Armenien. Foto: Richard Holmgren

Det vackert belägna klostret Tatev, i sydöstra Armenien, har numera reparerats från sina omfattande skador efter jordbävningen 1931. På klostergården står dock fortfarande en besynnerlig konstruktion som brukar kallas för den svajande kolonnen - eller i Armenien för "Gavazan".

Armenien kors
Den 1100 år gamla seismografen - Gavazan Den 1100 år gamla seismografen - Gavazan

Gavazan är ett unikt exempel på medeltida ingenjörskonst. Den åtta meter höga och oktagonala kolonnen restes mellan åren 904-905. På dess krön placerades en symbolisk kors-sten, tillägnad den heliga treenigheten. Tillsammans med denna skara samt en finurligt konstruerad och svängande kolonnbas, så kunde den indikera tektoniska rörelser i jordskorpan. Med endast en handrörelse, kunde man sätta hela kolonnen i svajning, vartefter den snabbt tippade tillbaka till sitt ursprungsläge. Man kan undra varför man inte istället valde att placera en bjällra i kolonntoppen? I alla händelser verkade treenighetens kors vara en bättre lösning för fromma munkars uppmärksamhet. Kolonnen varnade inte bara klosterkyrkans inneboende för jordbävningar - det sägs att den även kunde registrera de dundrande hovarna från invaderande arméer. 

Gavazan var även en central och ceremoniell samlingsplats för kyrkans elever. Det var runt kolonnens bas som dessa blev tilldelade sina studiediplom och betyg. Som på många andra platser i Armenien, så kom det hedniska arvet från brons- och järnålder även att lämna sina spår i den kristna tiden. I egenskap av Gavazans tidlösa reslighet, så ägde kolonnen även fertila egenskaper. Således sägs det att barnlösa kvinnor vallfärdade till platsen för att beröra kolonnen i hopp om att bli befruktade.

Men som sagt, för 83 år sedan så svajade det till ordentligt. Det fanns gränser för vad exemplarisk och medeltida ingenjörskonst kunde klara av. Efter den stora jordbävningen 1931 var det färdigskakat och diplomsökande samt barnlösa gjorde sig icke mer besväret att samlas kring den numera stelopererade och märkliga kolonnen i Tatev.


 

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln