Förnedring och romersk toalettkultur

Romersk toalett från staden Dougga i Tunisien. Foto: Richard Holmgren

Bilden ovanför visar en 2000 år gammal romersk toalett. Den ligger intill ett badhus i den gamla staden Dougga i dagens Tunisien. Typisk för många publika toaletter från tiden är att holkarna var arrangerade på rad likt de du ser på fotot. Du ser också att framsidan av varje holk har en karakteristisk fåra - vilken hade ett alldeles speciellt huvudsyfte. Vänta ska du få höra - den ska förfärligt nog leda oss ända till Jesu lidande och död på korset!

Toalettrulle
Romersk soldat med svamp på Golgata. Teckning: Fabrizio Luciani Romersk soldat med svamp på Golgata. Teckning: Fabrizio Luciani

På många av de publika romerska toaletterna satt man bredvid varandra på en bänk. Detta har att göra med att under själva holken fanns en inbyggd ränna där avföringen periodvis spolades bort.
Men, man hade ofta även en ränna med rinnande vatten framför själva toalettbänken.
I denna sköljde man av den pinne på vilken en tvättsvamp var fäst i ena änden - en så kallad tersorium. Denna fördes sedan in genom den fåra du ser på framsidan av holken och fungerade som dåtidens svar på vår tids toalettpapper. Ibland doppade man även svampen i vinäger vilket hade en rengörande och desinficerande effekt.


Om en romare hade besökt en av våra moderna toaletter, så kan du med andra ord räkna med att denne inte hade sträckt sig efter toalettpappret - men istället efter själva toalettborsten på golvet.

Med utgångspunkt från Matteusevangeliet 27:48 samt Markusevangeliet 15:35-37 så kan man befara att det sura vin (vinäger), vilket erbjöds för att fukta Jesus läppar under hans lidande på korset, egentligen hade en helt annan symbolik. Som ett led i den förnedrande behandling som Jesus genomled före och under korsfästelsen, är det möjligt att den i vinäger indränkta svamp som var fäst på en pinne, symboliserade det i sammanhanget förfärliga redskap som vi lärt känna från romersk toalettkultur. Detta ger oss en helt annan bild av den förödmjukelse som närvarade under en tillsynes barmhärtig handling.

/Richard Holmgren

Fabrizio Luciani Fabrizio Luciani

Fabrizio Luciani har gjort illustrationen av den romerska soldaten. Han är en exceptionellt skicklig illustratör från Rom som nu verkar i Sverige. Han illustrerar böcker, gör reklamteckningar, posters och logotyper. Besök hans websida för att se hans alster och tjänster. 

www.fabrodesign.se


Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln