Blev blyförgiftade vattenledningar romarrikets fall? Sanningen gör dig knäsvag!

Fluorid i vattnet

"Sanningens mun" - förmodligen munstycket till en 2000 år gammal romersk fontän. Kanske föreställer den Tiberns flodgud?  

De gamla romarna använde sig alltmer frekvent av vattenledningar i bly. Med anledning av detta har en udda men beryktad myt spridits angående romarrikets fall - den att befolkningen kunde ha blivit blyförgiftade av sina egna vattenledningar. Betydande delar av rikets städer skulle därmed successivt ha blivit mer och mer hålögda tills kollapsen blev ett faktum. Är detta verkligen rimligt? Högst tvivelaktigt. De ringa spår av bly som har upptäckts i enstaka skelettmaterial från tiden, härrör snarare från förvaringskärl, smink och sötningsmedel i viner.

I denna historia finner vi dock en stor ironi. Det vill säga, om ett framtida rike skulle ställa en snarlik fråga om vår egen tids undergång, skulle det då finnas fog för påståendet att det berodde på förgiftade vattenledningar? Förmodligen inte - men det är lite märkligt att vi i samtalet om Roms blyproblematik sällan ägnar någon diskussion om vad som tappas ur våra egna vattenkranar. Människokroppen består av upp till 65 procent vatten, så frågan är inte helt ointressant. Låt oss därför ägna några tankar kring negativt laddade joner av fluor - nämligen fluorid.

blyförgiftning

Fluorid är en starkt giftig substans. Den är giftigare än bly och bara något mindre giftig än arsenik. Flera länder i vår samtid häller den i dricksvattnet av anledningar som vi verkligen borde höja på ögonbrynen inför - nämligen för att vi ska ha friska tänder. I andra fall används fluorid i bekämpningsmedel för att förinta insekter och råttor. I USA tillsattes Fluorid i dricksvattnet för första gången på 1940-talet, detta för att förbättra befolkningens tandstatus - och man gör det fortfarande idag. Detta är både farligt och onödigt eftersom man numera även får i sig den giftiga substansen från annat håll - exempelvis genom alla produkter som redan innehåller kranvatten samt tandkräm och olika tandvårdsprodukter.

Enligt Fluoride Action Network, 2012, så är det endast en liten del av Västeuropa som tillför fluorid i dricksvattnet. I de 25 länder som utvecklat program för att tillföra fluorid, så är det i elva av dessa länder mindre än 20 % av befolkningen som dricker vatten med den giftiga tillsatsen - i Argentina 19% och i Storbritannien 11%.
I elva av världens länder är det mer än 50% av befolkning som dricker kranvatten med tillförd fluorid - i Hong Kong och Singapore 100%, i Israel 70 % samt i USA 64%. I det senare fallet dricker fler människor vatten med fluorid, 194 miljoner, än resten av världen sammanräknat. I Sverige förekommer fluorid endast naturligt i grundvattnet och 2004 infördes ett högsta tillåtna gränsvärde på 1,5 mg per liter.

fluorförgiftning

Känner du överdriven törst eller får eksemliknande utslag? Kanske har du mag- eller muskelsmärtor, nässelutslag på kroppen, huvudvärk och sviktande syn eller som artikeln inledningsvis låter antyda - känner du dig knäsvag? Då kan det möjligen bero på fluorförgiftning. Zoofysiologen Jan Sällström som ägnat hyllmetrar i ämnet, menar att det även kan finnas ett samband mellan befolkningens kraftiga ökning av allergier och ett för stort intag av just fluorid. Om romarrikets fall verkligen berodde på blyförgiftning genom tidens vattenledningar eller ej, känns lite som överkurs just nu, eller hur? Om något, så är det kanske just detta som sanningens flodgud i Rom vill förmedla till vår egen tids politiker?

Richard Holmgren, 2014

Fluorid

"Sanningens mun" - La bocca della verità 
i omodifierad version.

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln