Ökänd seriemördare visar vägen till Alexander den Stores grav

Markuskyrkan i Venedig. Målning av Walter Sickert
Markuskyrkan i Venedig. Målning av Walter Sickert

”Var? Säg mig, var är
Alexander den Stores grav?
Visa den för mig och säg mig
vilken dag han dog”.

Orden framfördes av den tidiga kyrkofadern Sankt John Chrysostum. Med dessa ord ville han demonstrera Kristus storhet som vida större än Alexanders -­ att även hans tjänare fått större heder än denne krigsherre. Men, Alexanders grav var glömd och sökandet efter hans grav har fortsatt fram till denna dag. I sökandet efter graven kommer vi finna en bisarr koppling mellan denne krigsherre, Jack the Ripper och ovanstående målning av Markuskyrkan i Venedig.

Alexanders döda kropp hann resa mer än vad en samtida grek någonsin fick göra under hela sin livstid. Han gick ur tiden i Babylon, långt hemifrån och endast 32 år gammal. Mycket har också spekulerats i vad det var som tog Alexanders liv vid så ung ålder ­ för mycket drickande, förgiftning eller kanske en malariaattack? Vi vet inte heller om hans död blev utdragen eller inträffade på stört. Det senare är en väsentlig fråga med tanke på hur mycket inflytande Alexander egentligen hade över det som skulle komma efter hans död.
         Olika gåtor och raffinerade historier kring hans kvarlevor har sedan fortsätt att kanta vägen ända fram till modern tid. I Babylon lär hans kropp ha blivit balsamerad av kaldeiska och egyptiska specialister.

Gaius Octavianus beser Alexanders mumie. Gravyr från 1800-talet av Showmer Gaius Octavianus beser Alexanders mumie. Gravyr från 1800-talet av Showmer

Under två år arbetade man med att iordningställa det begravningsfölje vars destination det fortfarande spekuleras om. Samtidigt med preparationerna måste Alexanders balsamerade kropp ha legat på någon plats och väntat på hela spektaklet. Enligt historikern Diodorus (90-30 f.Kr.), vars historia sannolikt bygger på en ögonvittnesskidring, så fördes Alexander sedan till sin viloplats i en dyrt utsmyckad vagn. Själva processionen måste ha orsakat stor uppståndelse där den gulddekorerade vagnen drogs fram av 64 mulåsnor. Ekipagets sidor var utsmyckade med olika krigsscener ur Alexanders liv och joniska kolonner kantade vagnens sidor. Det hela måste ha sett ut som ett mindre tempel på hjul.
           Många ämnesexperter menar att hans kropp var avsedd att sändas hem till de kungliga begravningsplatserna i Makedonien, men hur det nu var så hamnade den i Alexandria där den balsamerades och under århundraden blev exponerad för allmän beskådan. Något av en turistattraktion.

Kroppen fick en magnifik gravplats som iordningställts av hans efterträdare i Egypten. Detta begravningskomplex beskrivs av historieskrivaren Strabon under namnet soma. Möjligen är detta en omskrivning av sema, ett namn som kan härledas till gravbyggnader av krigsheroisk natur. Men vad gjorde egentligen Alexanders kropp på denna plats? Makedonsk tradition fordrade väl gravläggning vid de nobla gravarna vid Aegae i Makedonien. Förvisso stred detta mot Alexanders önskan eftersom han lär ha uttryckt en vilja om att bli begraven ute i den egyptiska Siwa-oasen, där han i orakeltemplet förklarats son av guden Zeus-Ammon. Detta är dock en historia som av olika anledningar inte vunnit mycket medhåll i teorierna om Alexanders slutliga vila.

Enligt en passage så skulle Aristander, Alexanders mycket omtyckte siare, förklarat att det territorium som Alexander skulle vila på skulle bli det mest välmående av dem alla. För en av Alexanders efterträdare, Ptolemaios Lagos, lät detta som något man inte riktigt kunde nonchalera. Redan i kontroll av Egypten och som grundare av dess grekiska period, så verkar det som om Ptolemaios på något sätt fick begravningsföljet att vända mot Egypten. Processionen skulle då ha gått mot Memphis där kroppen skulle ha bränts enligt grekisk praxis. Detta är något som beskrivs av alla de antika historieskrivarna och Diodorus redogör faktiskt för denna grav tämligen detaljerat ­och att den byggdes i en traditionell egyptisk stil.

Positionen för soma och Alexanders den Stores grav i Alexandria?

Strabon skriver vidare att relikterna vid ett senare tillfälle skulle ha flyttats från graven i Memphis upp till Alexandria och att den efter en ceremoni då skulle ha hamnat i det tidigare omnämnda Soma. I sådana fall betyder det att den "kropp" av Alexander som skulle ha exponerats där, skulle kunna ha utgjort en fabricerad sådan som mer eller mindre uppfyllde funktionen av en minnesvård. Av denna anledning finns det vissa forskare som tror att Alexander vid tillfälle ändå hamnade vid de kungliga gravarna i Makedonien. Alexanders brända ben skulle då kunna återfinnas bland de olika kvarlevor som hittats i anslutning till hans far Philip II, vars grav man redan tror sig ha identifierat.
       Fortsätter vi dock att följa de mer ansedda teorierna om att kroppen skulle finnas i Alexandria, så nämner historikern Achilles Tatius att graven kunde lokaliseras till hjärtat av den gamla staden. Ett flertal andra tidiga författare omnämner ett visst distrikt kallat för Sema mitt i Alexandria. På denna plats stod den monumentala byggnad som omslöt Alexanders grandiosa guldsarkofag vid sidan om andra ädla regenter.

Med anledning av skildringar som dessa, är de förhärskade teorierna sålunda att det var denna plats som också blev Alexanders slutliga vila. Att staden senare blivit föremål för plundring vid ett flertal tillfällen skulle kunna förklara varför spåren efter graven är borta, kroppen förväxlad eller begravd under ruiner.
              När kejsar Caracalla plundrade Alexandria år 215 så respekterades Alexanders mausoleum och så gjorde även kejsar Diocletianus år 296. Det finns också rapporter om en omfattande förstöring av staden under kejsar Theodosius (379-395) efter det att kristendomen hade blivit stadsreligion. En ansenlig jordbävning skakade även metropolen under 300-talet och när kyrkofadern John Chrysostum gjorde sitt uttalande om Alexander den Store, så har vi nått slutet av samma århundrade.  Under senare perioder finns det ett flertal teorier om Alexanders viloplats men inga som med slagkraft låtit sig övertyga.

En fascinerande tes som figurerade för några år sedan, är den som framlagts av historikern och författaren Andrew Chugg. Han hävdar att Alexander faktiskt skulle kunna ligga begravd i evangelisten Markus basilika i Venedig och att kroppen skulle ha förväxlats med Markus själv. Detta hänger samman med att Alexander, inlindad i linnebindor, skulle ha förklätts till Markus för att undsättas från uppretade kristna. När venetianska köpmän under 800-talet sedan knyckte de relikter som de trodde var evangelistens, så skulle de istället ha fått med sig Alexanders kropp till Venedig.
             Även om det nu skulle förhålla sig på detta sätt, så kan det dock betyda att det inte är en riktig kropp som står att finna i Venedig. Men en i alla händelser nog så stor kulturskatt och fruktansvärt nedslående för Markus som då istället kan ha bränts under tumultartade omständigheter i Alexandria.

Walter Sickerts målning av Markuskyrkans interiör. Walter Sickerts målning av Markuskyrkans interiör.

Konstnären Walter Sickert (1860-1942) avbildade gärna arkitektur såsom ståtliga byggnader och gränder i Venedig - däribland evangelisten Markus kyrka vid Markusplatsen. Spekulationer säger att bakom denne impressionist, doldes en ökänd seriemördare – nämligen den legendariske Jack the Ripper. Titta på Sickerts målningar och betänk vilken hemlighet av största ironi -  istället för Sickerts målning av Markuskyrkan i Venedig, så kan det i själva verket handla om Jack Uppskärarens avbildning av Alexander den Stores grav!

av Richard HolmgrenUPPDATERING: sedan september 2014 har Jack the Ripper även identiferats med den polske immigranten Aaron Kosminski.    

Läs mer om Walter Sickert här

Läs också "Krigsherre i fel grav" (Populär Historia, 10/2004) här

Texten om Alexanders grav är ett utdrag av Richard Holmgrens artikel i
Populär Arkeologi, nr 4, 2004.

Något att tillägga?

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln