Er Ciceron


Richard Holmgren är arkeolog och driver sedan 1992 företaget ARCDOC Arkeologisk Dokumentation. Hans uppväxt utomlands samt utgrävningar och vistelsen med många kulturer, sedan unga år, har både inspirerat och byggt upp en erfarenhet för olika kulturyttringar - samtida som forna.

Många resenärer som reser med Richard uppskattar den lättillgängliga och historiska ram som man får under resorna. För att förstå ett historiskt skeende, en religion eller ett folk, så är det också viktigt få en inblick i samtida kulturer på andra platser i världen. Glöm skolans ibland trista och svårsmälta ämnen såsom "den franska revolutionen". Att kastas in i ett ämne utan att ha en ramberättelse är både förvirrande och oengagerande. Förstår du bakgrunden, lär känna kulturen, människorna och deras samtid, så ska du se att en ny värld öppnar sig till de slumrande kulturer som väntar på att få tala.  


”Det är skillnaden i likheten, kulturer emellan, som förklarar vilka vi är”.

Sommaren 2001 debuterade Richard Holmgren som sommarpratare i Sveriges Radio's P1 och har därefter medverkat i flera mediala sammanhang, några av vilka du kan taga del av här.

Tillsammans med arkeologen Anders Kaliff har han startat den Svenska Dödahavsexpeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. De har tillsammans givit ut boken "Arkeologer i Bibelns Sodom" på Wahlström & Widstrand. Boken är en populärvetenskaplig skildring av expeditionens utgrävningar och de spännande resultat som dessa givit.


Har du någon fråga om resorna?

... att läsa

Har du läst boken "Arkeologer i Bibelns Sodom"? Klicka på boken för mer information.

Nedan finner du ett relevant urval av Richards artiklar från tidskriften Populär Arkeologi. Kanske hittar du något intressant att läsa inför din resa?

ITALIEN

Etruskerna Satt på en Förmögenhet (2005)

Arkeolog upp i det Blå (2008)

Dolt på andra sidan Bron (2007)

JORDANIEN

Gudarnas Petra & Herrens Klippa (2005)

Biskopens Kyrka vid Sodom (2009)

Petra Bakom Stenkulisserna (2002)

Kosmopoliterna i Vildmarken (2011)

Profetens Grav (2007)

Arons Relikskrin (2007)

ARMENIEN

Världens första vin jästes i Armenien (2013)

TUNISIEN

Vilka var Hannibals Elefanter? (2003)