FOTOGRAFERING

Hemsidan är under omstrukturering, men på denna sida kan du framöver ta del av, samt beställa fotograferingsuppdrag.

ARCDOC arbetar både med flygfotografering samt fält- och fyndfotografering. Under tiden kan du titta in på Richard Holmgrens olika foton förmedlade genom hemsidan Panoramio.

Vignale Archaeological Project har arbetat med olika former av flygfotografering i Italien