Biblisk arkeologi – nya fynd berättar

Föreläsningsserie, hösten 2017 - MEDELHAVSMUSEET

Sökandet efter heliga berg och försvunna städer

Det är inte bara de legendariska klippgravarna som ger den antika staden Petra, i Jordanien, dess mystik. Platsen ruvar också på bibliska historia med relikter som utmanat arkeologisk praxis. Nya fyndplatser och förståelser kan belysa antikens aktning för gammaltestamentliga händelser och var de utspelades. Följ med genom Petra, upp på heliga berg och en djupdykning till syndens näste, Sodom. 

Föreläsning
5 oktober, 2017

Boka här

Noas ark och Ararat
– arkeologisk pseudovetenskap?


Inte minst för det armeniska folket är berget Ararat och berättelsen om Noa och hans ark ett centralt trosdokument. Genom århundraden har berättelsen om Noa och landskapen kring Ararat påverkat och format traditioner som ännu idag inspirerar och förundrar. Richard Holmgren berättar om hans efterforskningar och nya upptäckter, vilka snarare kräver arkeologiska metoder än viftande gester av skepsis.  

Föreläsning
12 oktober, 2017

Boka här

Där kroppar aldrig ruttnar - en bibelarkeologisk gåta

Enligt det Nya Testamentet sägs detta vara platsen där Judas hängde sig och det var även apostlarnas gömställe. Tidigare var den även känd för sina barnoffer. Här gravlades fattiga pilgrimer, en begravningsplats för fredlösa men även för burgna och respekterade. I dess mark ruttnar aldrig kroppar och här finns helvetet på jorden. Detta är Blodsåkern i Jerusalem, en arkeologins nöt att knäcka.

Föreläsning
19 oktober, 2017

Boka här

Om föreläsaren...

Richard Holmgren i Petra. Foto:Per-Åke Aronsson

Den första skottkärran rullades i Konungarnas dal vid sidan om assisterande hemma på Östgötaslätten. Efter ung upptäckarglädje från Kina till Amazonas regnskogar, följde professionella uppdrag med Columbus skepp i Västindien och utgrävningar i Etrurien och Italiens Pompeji.

De senare årens fältarbeten med armenisk förhistoria, utgrävningar vid Döda havet samt i klippstaden Petra i Jordanien, har inspirerat till Medelhavsmuseets spännande miniserie om Biblisk Arkeologi - en värld där legender möter vetenskap...

Välkommen!

Att förankra de gammaltestamentliga berättelserna med materiella fynd och platser, bör tas med försiktighet. Detta är något som stundom missbrukats inom arkeologin. Att med förnuftet pröva, ibland symboliska berättelser, kräver mer av arkeologin än den kan klara av.

Men, emellanåt händer det att verkligheten överträffar berättelsen. Följ med oss på några spännande och annorlunda arkeologiska äventyr under tre kvällar i oktober.