Richard Holmgren

Genom ARCDOC erbjuder Richard Holmgren olika tjänster och uppdrag såsom arkeologisk fältdokumentation, Illustrationsarbeten, föreläsningar, artiklar i tidskrifter och guidning m.m. Bekanta dig gärna med dessa i sidomenyn.

Richard Holmgren är arkeolog och driver sedan 1992 företaget ARCDOC, Arkeologisk Dokumentation. Från unga år har hans resande och vistelser med olika kulturer varit en inspirationskälla till att även tolka det förflutna. Sedan början av nittiotalet har Richard arbetat som konsult vid olika arkeologiska utgrävningar i Medelhavsområdet, med specialisering på Mellanöstern. Detta arbete har involverat utgrävningsteknik samt illustration och fältritning för att återskapa forna miljöer och arkitektur.

En av de första skottkärrorna sköts i Egypten, i Konungarnas dal, vid sidan om assisterande hemma på Östgötaslätten. Tidigt arbetade han med lokaliseringen av Christopher Columbus skepp i Västindien och därefter har professionella arbeten, vid sidan om passionerad upptäckarglädje, kommit att involvera såväl den kinesiska kulturen som Amazonas regnskogar. Richard har arbetat med projekt och utgrävningar i exempelvis klippstaden Petra, Italiens Pompeji, Siwaoasen i Egypten samt Arenigrottan i Armenien.


Tillsammans med arkeologen Anders Kaliff har han startat den Svenska Dödahavsexpeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. Många års arbete har också ägnats åt den etruskiska kulturen med bl.a. flyginventeringar över San Giovenale. Sommaren 2001 debuterade Richard Holmgren som sommarpratare i Sveriges Radios P1.

 

Arkeologiska Illustrationer / ritningar